Inleiding in de perinatale mentale gezondheid 

Tijdens deze vorming komen de volgende zaken aan bod:                                                                                                                                       * perinatale mentale gezondheid                                                                                                                                                                                 * perinatale mentale problemen                                                                                                                                                                               * risicofactoren                                                                                                                                                                                                             * screening, detectie en doorverwijzing                                                                                                                                                                   * algemene handvaten en info                                                                                                                                                                                   * praktijkvoorbeelden

Deze vorming wordt afgestemd op de doelgroep (studenten, kraamverzorgenden, vroedvrouwen, ...),                                              duurt ca. 2 uur en kost 350 euro (vervoer inbegrepen)